Bir E-Dönüşüm Klasiği : E-Arşiv paketi Güncellendi

Hits: 16

Evet;

Aslında paketin güncellenmesinde sorun yok, güncellensin, düzeltmeler, eklemeler, çıkarmalar yapılsın.

Ancak ne olursunuz son gün yapılmasın..

Biz raporlarımızı gönderdik fakat, inşallah bu yeni paketteki herhangi bir şey gönderilen raporu etkileyecek bir sonuca yol açmaz.

Bir de şunu belirtmek istiyorum : Bu tür güncellemeler yapılmadan önce en azından özel entegratörlere gereken değişiklik/güncelleme bilgileri verilebilir, en azında devamlı Efatura.gov.tr sitesine gidip güncelleme varmı diye bakmaktan kurtuluruz.

Mükellefler, Entegratör firmalar ve GİB : Bu sistemin 3 sac-ayağı  olarak devamlı birbirimizle iletişim halinde olmalıyız. E-Dönüşüm tarafındaki güzel sonuçlara ancak ve ancak iletişimimizi daha kaliteli hale getirerek ulaşabiliriz.

Sistemin daha iyi işlemesi için umarım yukarıda belirttiğim hususlara uyulur.

Herkese kolaylıklar!

Biz ofisteyiz, çaya bekleriz 😉

Ali Bulut

15-02-2016 19:33- Kozyatağı

You may also like...

Leave a Reply

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
614
Skip to toolbar