DİKKAT !!! E-Fatura Gümrük İşlemleri Klavuzu Taslağı (24-08-2016)

Hits: 192

Merhaba;

Nihayet beklenen taslak yayınlandı! E-Fatura Gümrük işlemleri Klavuzu taslağı 24.08.2016 itibari ile GİB’in E-fatura sitesinde duyuruldu ( https://efatura.gov.tr ).

Bu Klavuz; İdare’nin kendi deyişi ile :

Elektronik Fatura Uygulamasında yolcu beraberi eşya ihracı ve ihracat faturalarını e-fatura sistemine entegre etmek isteyenler için uygulamaya ilişkin yazılım geliştireceklerin teknik konularda ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan yolcu beraberi eşya istisnasından faydalanmak için verginin alıcıya iade edilmesi usullerinden yalnızca yetki belgesine sahip aracı kurumlar tarafından iade yöntemini seçen mükellefler için uygulanacaktır.

Yani özellikle İHRACAAT FATURA’larının da E-fatura olarak düzenlenmesi ve bu işlemlerin nasıl yapılacağı, hangi kurumun ve mükellefin hangi rolde ne gibi işlemleri hangi sırada yapacağı gibi bir takım teknik bilgileri içermektedir.

Özel Entegratörler ile; doğrudan entegrasyon yolu ile E-fatura uygulamasından yararlanan mükellefler; sistemlerini bu klavuzda yer alan bilgilere göre düzenlemek zorundadırlar ve anladığım kadarı ile GİB bu sistemin Ocan 2017 ile birlikte yürülüğe girmesini istiyor. Dolayısıyla önümüzde 4 aylık bir süre var. Aslında bu yıl içerisinde GİB diğer kurumlarla (Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı, aracı kurumlar vs.) bir takım testler yaptı ve kısmen yeni sistem hakkında bu kurumları bilgilendirdi. Bu kurumların kendi taraflarında teknik olarak ne kadar hazır olduklarını bilmiyoruz ancak burada bizim daha çok eğileceğimiz konu “Özel Entegratörlük” kurumu.

Hemen, Özel Entegratörlere bir müjde verelim :

GİB Portal uygulaması yeterli mobiliteye sahip olmadığından ihracat işlemlerinde e-fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere hizmet veremeyecektir.

Yani; hali hazırdaki GİB Portal kullanıcılarından, ihracaat faturası düzenleyenler var ise; bunların mutlaka özel Entgeratöre geçiş yapması gerekiyor (Doğrudan Entegrasyon da bir seçenek tabi ama maliyet bakımından daha pahalı olabilir.)

gümrük taslak

Yukarıdaki diagramda İhracaat faturaları düzenlenirken yapılan işlemler ve rolleri görüyorsunuz. Burada Gümrün Ve Ticaret Bakanlığı kilit rol oynamaktadır. Detaylarına burada şu anda girmiyorum, isteyenler http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Fatura_Uygulamasi_gumruk_islemleri_Kilavuzu.pdf adresinden klavuzun tamamını indirip okuyabilirler.

Sorularınız için : ali@alibulut.com.tr 

Ali Bulut

Şişli

You may also like...

Leave a Reply

Skip to toolbar