Doğrudan Entegrasyon Yapan Mükellefler İçin İhracaat E-fatura Test Ortamı Açıldı ! 16-01-2016

Hits: 279

Merhaba,

GİB bugün yayımladığı duyuru ile, doğrudan entegrasyon yoluyla e-fatura kullanan mükelleflerin ihracaat işlemlerinde nasıl e-fatura düzenleyecekleri hakkında bilgi paylaştı.

Duyurunun tam metni aşağıdaki gibi :

BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNİN ENTEGRASYONU YÖNTEMİYLE E-FATURA UYGULAMASINDAN YARARLANAN MÜKELLEFLERDEN İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA DÜZENLEYECEK OLANLARIN TEST ORTAMINI KULLANIMINA İLİŞKİN DUYURU

“Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegrasyonu” yöntemi ile e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerimizden gelen yoğun talep üzerine ihracat e-faturalarının gönderimini test etmeleri için söz konusu mükelleflerimizin test hesaplarının açılmasına Başkanlığımızca karar verilmiştir.

Bu amaçla test hesabının açılmasını isteyen mükelleflerimizin iletişime geçilebilecek bir e- posta adresi ve testin tanımlanması için gerekli web servis uç noktası ile IP bilgisini de içeren talep dilekçeleri ile Başkanlığımıza başvurmaları halinde Başkanlığımızca yapılacak değerlendirme sonrası test hesapları aktif edilecek ve kendilerine e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Başkanlığımız ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca İhracatta e-Fatura uygulamasına ilişkin oluşturulan TEST ortamlarından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca tahsis edilen kısmının (https://efaturatest.gtb.gov.tr) kullanımı sırasında söz konusu mükellefler aşağıda yapılan açıklamaları dikkate almaları gerekmektedir;

  •   Her mükellef bir günde en fazla 10 faturayı test edebilecektir.
  •   İhracat faturaları 1 zarf 1 fatura olacak şekilde gönderilecektir.
  •   İhracat e-Faturaları için TEST yapmak isteyenler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Test portaline, GTB tarafından kendilerine verilmiş olan GTB Bilge Sistemine giriş için kullandıkları kullanıcı adı ve şifre bilgisiyle girerek TEST işlemlerini yürütebileceklerdir.
  •   İhracat testleri sırasında kullanılabilecek ortak kodlar (unitcod) aşağıdadır. GTB tarafında gerekli güncellemeler yapılana kadar testte hata almamak için aşağıdaki kodlardan biri kullanılmalıdır;
 

 GTİP NO alanı noktasız olarak 12 haneli olarak girilmelidir. Duyurulur.”

You may also like...

Leave a Reply

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
700
Skip to toolbar