E-Arşiv faturalarının GİB’den sorgulanması

Hits: 200

Merhaba;

E-Arşiv faturalarının kullanılmaya başlanması ile; faturayı alan müşterilerin “boş” kağıda basılan faturaları veya email ile gönderilen faturaları aldıklarında kafalarında beliren :

“bu fatura hakikaten geçerli bir fatura mı?”

sorusunu bertaraf etmek için; GİB E-Arşiv faturalarının tümünü tek yerden sorgulayıp geçerliliğini test etmenizi sağlayacak bir servis veriyor.

Bu servise aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz :

http://www.efatura.gov.tr/earsivsorgula.html

Ayrıca; bir firmanın E-Arşiv faturası kesmeye yetkisi olup olmadığını da mükellefler aşağıdaki adresten E-Arşiv kullanan mükellef listesinden doğrulayabilirler.

http://www.efatura.gov.tr/earsivkayitlikullanicilar.html

Benim ayrıca bir önerim daha var; bu adreslerden sorgulama yapılabileceğini; basılan veya email ile gönderilen faturaların alt kısmına not olarak eklemek faydalı olacaktır.

SON NOT : Bir e-arşiv faturasının yukarıdaki adresten sorgulanabilmesi için, o faturanın E-Arşiv Raporu ile GİB’e bildirilmiş olması gerekmektedir.

Sorularınız için : ali@alibulut.com.tr

Ali Bulut

31.10.2015

You may also like...

Leave a Reply

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
600
Skip to toolbar