E-Arşiv Kullanıcı Listesinin Formatında Değişiklik (19-07-2016)

Hits: 216

Merhaba;

GİB, 19.07.2016 tarihindeki duyurusunda; E-Arşiv test ortamındaki getuserList metodunun dönüş XML’inde yapılan değişikliğin 25 Temmuz Pazartesi günü canlı ortamda da aktif edileceğini duyurdu.

Bu nedenle; bu XML ile işlem yapan program parçacıklarında Özel Entegratörlerin ve Entegrasyon yolu ile E-Arşiv sistemini kullanan firmaların değişiklik yapmaları ve 25 Temmuz’da aktif hale getirmeleri gerekmektedir.

GİB’in duyurusuna E-Fatura ana sayfasından ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar

Ali Bulut

Şişli

You may also like...

Leave a Reply

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
640
Skip to toolbar