E-Arşiv

Hits: 709

Merhaba;

E-Fatura’nın gelişmesi ve yaygınlaşması ile firmalar elektronik olarak fatura düzenleme, iletme, alma ve raporlama konusundaki yeteneklerini geliştirdiler ve bu yeteneklerin kendilerine, özellikle de finansal süreçlerine getirdiği olumlu etkileri gördüler.

Bunun bir sonucu olarak GİB; firmaların kestiği tüm faturaları elektronik hale getirmek için, E-Arşiv Faturası özelliğini çıkardı ve mükelleflerin kullanımına sundu.

E-Arşiv Nedir?

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın, elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, elektronik ortamda ibrazı ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsayan uygulamaya denir.

E-Arşiv uygulaması hangi mükellefler için zorunludur?

1- İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır

2- Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 2014 yılı sonuna kadar faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini, GİB’in tebliğinde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadır.

e-arşiv iletim

Firmalar E-Arşiv Uygulamasına nasıl geçecek?

 1. E-Arşiv Uygulamasının kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanılmak istendiğini belirten ve temsile yetkili kişi tarafından imzalanan dilekçe,
 2. BİS(Bilgi İşlem Sistem) Raporu, (Söz konusu raporda; e-arşiv uygulaması kapsamında fatura ve rapor oluşturma, imzalama/onaylama, zaman damgası kullanma ve iletim/aktarım süreçlerinin ayrıntılı olarak açıklanması gerekmektedir.)
 3. TS ISO IEC 27001 veya ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,
 4. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,
 5. TS ISO IEC 20000 veya ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi,
 6. Tebliğde ve kılavuzlarda öngörülen usul ve esalara uygun kağıt ve elektronik ortamda düzenlenmiş fatura ve rapor örnekleri.

Genel Bir E-Arşiv Uygulamasının Özellikleri

 • Birçok ERP ile Entegrasyon
 • Anında yazdırmak için PDF dosyası oluşturma ve email gönderim
 • Tek “tıklama” ile arşivleme
 • Kağıt tasarrufu, çevre ile dost
 • Kağıt Faturalardan doğan Arşiv maliyetlerinin ortadan kalkması
 • Çok hızlı arşivdeki faturalara erişim
 • Faturaların GİB standartlarında gösterimi
 • İmzalı arşiv dosyalarının download edilebilmesi (denetimler için)
 • Arşivleme süreçlerinin daha kısalması
 • Web üzerinden gönderim yapılarak hızlı fatura ulaşımı ve maliyetlerin ortadan kalkması
 • E-Arşiv Raporunun manuel veya otomatik GİB’e gönderimi