E-Dönüşümde “KAĞIT” Devrimi : İhracatta E-Fatura Sorununa Kağıt Fatura İle Çözüm!!!

Hits: 257

Merhaba;

Bildiğiniz gibi 1 Temmuz 2017 tarihi itibari ile ihracat işlemlerinde e-fatura kullanımı başladı.

Başlaması ile birlikte, daha önce burada da belirttiğimiz, beklenen aksaklıklar nüksetmeye başladı. Bu aksaklıkların hangi tarafta yaşanacağı da bir o kadar “AŞİKAR”dı. Dolayısı ile malumun ilanı oldu, kaderde yazılan başımıza geldi.

GİB 2013 yılından beri e-fatura, e-arşiv  gibi “E-” li işleri başarı ile yürütüyor. İlk başlarda yaşanan sorunlar da çok hızlı bir şekilde çözüldü ve son birkaç yıldır neredeyse GİB kaynaklı bir problem yok.

Özel entegratörler ve kısmen kendi IT olanakları ile kısmen de  bir özel entegratör kullanılarak gerçekleştirilen entegrasyon yolu ile e-fatura kullanımı yapan mükelleflerin uygulamaları da hakikaten belirli bir olgunluğa ulaştı. Artık kimse benim programımın şu özelliği diğer programlarda yok gibi konuşmalar yapmıyor.

Bunun yerine, şirketlerin kurumsallığı, organizasyonu, müşteri memnuniyeti açısından pazardaki yeri ve güvenilirliği gibi kriterler ön planda.

Neyse, biz yine konumuza dönelim. İşte bu geçişin ardından GTB  (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafında sorunlar gelmeye başladı. Sonunda iş öyle bir noktaya geldi ki; GTB tarafına gönderilen zarflara yanıtlar dönülemedi ve ihracat işlemleri bir anda kilitlendi.

GTB, kendisine gelen zarflara yanıt dönerken, dönülen sistem yanıtı içinde 23 haneli beyanname numarasını da dönüyordu, işte bu bilgi de dönülemediğinden takip de zorlaştı. Faturalar onaylanmadığından, çıkışlar da yapılamadı..

İşte bu anda imdada sayın Gümrük ve Ticaret  BAKAN’ı yetişti ve sorunu çözdü : İhracat faturasını e-fatura olarak düzenlemiş ve sorunlu ise, sistem yanıtı dönülemediğinden dolayı işlemlerini yürütemiyorsa direk olarak kağıt fatura (evet bildiğimiz eskiden beri kullanılan matbaalarda basılan faturalardan bahsediyoruz)  hazırlamaları yeterli olacaktı. Güzel çözüm değil mi? (Yorumsuz veriyorum bu kısmı)

GİB hemen akabinde, daha önce buradan da bildirdiğimiz duyurusunu yayınlayarak e-faturaların çıktısı üzerine kaşe ve imza yaparak süreci manuel işletip, sonrasında da yanıt dönülmeyen bu zarfların manuel olarak kapatılacağını bildirdi. Eğer fatura içeriği ve/veya şematron kuralları ile imza ile ilgili sıkıntılar olduğunda, bu faturaların yeni zarf numarası ile tekrardan gönderilmesi gerekecek. Tabii bu da şu sorunu doğuracak: Yeni gönderilen zarfa GTB tarafından dönülecek sistem yanıtında yeni bir beyanname numarası olması..Konu biraz karışık ama GİB yetkililerinin verdiği bir bilgiyi burada sizinle paylaşayım : Şu ana kadarki 49000 ihracat e-faturasının sadece 25000’ine GTB dönüş yapabilmiş!!!

Ne diyelim,

Herkese kolay gelsin…

EK NOT : Bu arada, bir şeyi daha buraya ekleyeyim. Her ne kadar “Kağıt Fatura” ile çözüm yapılmış gibi görünse de; denetim sırasında, e-fatura olarak gönderilmesi gereken bir fatura kağıt olarak kesilmişse “YOK HÜKMÜNDEDİR” . Buradan hareket edersek; bu şekilde sorunu “ÇÖZMÜŞ” gibi görünen tüm mükelleflere “CEZA” gelmemesi için mevzuat açısından bir sorun yok. Tamamen gelecek müfettişe verilecek özel izne bağlı!.. Bunu da burada açık seçik ifade edelim…

NOT 2 : GİB 7.7.2017 tarihindeki duyurusunda, bu konuyu detaylıca irdelemiş ve önemli açıklamalarda bulunmuştur. Verilen bu kağıt fatura kullanımının sadece GİB’e iletilememiş veya Gİb’e iletildiği halde GTB sistemideki 2 saatten fazla sıkıntı oluşmasından dolayı kullanılabileceği açıklığa kavuşturulmuştur.

Tam açıklama metni : http://efatura.gov.tr/dosyalar/IHRACAT_e-FATURA_UYGULAMASI_DUYURU.pdf

Ali Bulut

10.06.2016- Kağıthane

You may also like...

Leave a Reply

Skip to toolbar