GİB'den E-Arşiv Faturasına Geçiş Duyurusu – 09-12-2016

Hits: 32

Merhaba;
GİB bir duyuru yayınlayarak, E-Arşiv faturasına geçiş yapılması konusunda bir duyuru yayınladı. Özellikle internet üzerinden satış yapan ve 2014 ile devam eden dönemlerdeki toplam cirosu (sadece internet satışlarından elde edilen ciro değil, şirketin tüm satışları dahil) 5 Milyonu geçen mükelleflerin e-arşiv faturası uygulamasına geçiş yapması zorunlu.
 
İşte Gİb’in duyurusundaki detaylar :
http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/e-arsiv_uygulamasina_duyuru.pdf
433 ve 464 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer verilen açıklamalar uyarınca internet üzerinden satış yapan ve 2014 ve takip eden yıllarda brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olanlar, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçme ve vergi mükellefi olmayanlara yönelik gerçekleştirilen internet satışlarına ait faturaları ise elektronik ortamda alıcısına iletme mecburiyeti getirilmiştir. Buna göre 2014 yılında internet satışı bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükellefler en geç 1.1.2016 tarihinde, 2015 yılında internet satışı bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükellefler ise en geç 1.1.2017 tarihinde e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.
Satış yapılan internet sitesinin mükellefin kendisine veya başka bir mükellefe ait olması e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçiş zorunluluğunu etkilememektedir. İnternet satışı yapan mükelleflerimizin e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş sürecinde bilgilendirilmesi amacıyla Başkanlığımızca “İNTERNET SATIŞI YAPAN MÜKELLEFLERİN E-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇİŞ REHBERİ” hazırlanmış ve www.egirisimci.gov.tr internet adresinde (http://www.egirisimci.gov.tr/docs/Internet_Satis_Rehberi.pdf) yayınlanmıştır.
Yukarıda yer alan açıklamalar göz önünde bulundurularak, 2015 yılında internet satışı kapsamına giren satışları bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı da 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerimizin, 1.1.2017 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura Uygulamasına dahil olmaları gerekmektedir.
Bu kapsama giren mükelleflerimizin ilerleyen dönemlerde yapılabilecek vergi inceleme veya denetim faaliyetlerinde cezai işlemlere maruz kalmaması bakımından, e-Arşiv Fatura uygulamasına gerekli başvuru ve geçiş işlemlerini süresinde gerçekleştirmesi önem arz etmektedir.
e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçiş işlemleri www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu”nda (http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-ArsivBasvuruKilavuzu.v1.3.(23.12.2015).pdf) açıklandığı şekilde yapılmalıdır.

You may also like...

Leave a Reply

Skip to toolbar