İhracaat E-faturaları Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey (Bunları Biliyor musunuz?) -1

Hits: 331

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? – 1 (E-FATURA/İHRACAAT)

İhracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için geçerlidir. Diğer belgelerin ( Serbest Bölge İşlem Formu, transit ticaret formu vb.) ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? – 2 (E-FATURA/İHRACAAT)

Uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen mükellefler; 1- e-fatura sistemine kayıtlı olmalıdır, 2- Düzenleyecekleri ihracat faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgilerine de yer vereceklerdir, 3- Düzenlenen faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir,

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? – 3 (E-FATURA/İHRACAAT)

GİB Portal uygulaması yeterli mobiliteye sahip olmadığından ve manuel olarak ihracat ve yolcu beraberi eşya faturasına ilk etapta destek veremeyeceğinden ( Portal yönteminde yükleme modülü ile İhracat ve yolcu beraberi eşya ihracında e-Fatura düzenlenmesinde bir engel bulunmamaktadır) kullanımı tavsiye edilmemektedir. Bunun yerine ÖZEL ENTEGRATÖR veya DOĞRUDAN ENTEGRASYON modelleri tercih edilmelidir

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? – 4 (E-FATURA/İHRACAAT)

bb-4

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? – 5 (E-FATURA/İHRACAAT)

GTB tarafından gönderilecek uygulama yanıtlarının zaman aşımı süresi yoktur. Entegratörlerce ihracat faturasına yönelik GTB tarafından gönderilen uygulama yanıtları dönüş süresine bakılmaksızın kabul edilmelidir!

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? – 6 (E-FATURA/İHRACAAT)

İhracaat Fatura Senaryo 1)

E-fatura GTB sistemine düştükten ve faturadaki kalemlerin GTB tarafından kontrolü gerçekleştikten sonra uygun görülürse Gümrük Çıkış Beyannamesine konu edilip malların yurt dışı çıkışının gerçekleşmesi ve Gümrük Çıkış Beyannamesinin kapatılması durumunda; Eylem: GTB tarafından Kabul Uygulama Yanıtı dönülecektir.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? – 7 (E-FATURA/İHRACAAT)

İhracaat Fatura Senaryo 2)

senaryo2

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? – 8 (E-FATURA/İHRACAAT)

İhracaat Fatura Senaryo 3)

E-fatura GTB sistemine düştükten sonra faturada yer alan kalemlerden hiçbirinin Gümrük Çıkış Beyannamesine konu edilmeden GTB tarafından kabul görmemesi durumunda; e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Kasım 2016 Versiyon : 1.0 14/26 Eylem: GTB tarafından Red Uygulama Yanıtı dönülecek, bu yanıt üzerine mükellef yeni bir fatura düzenleyerek tekrar gönderecektir.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? – 9 (E-FATURA/İHRACAAT)

İhracaat fatura Senaryo 4)

senaryo4

Herkese kolay gelsin.

Ali Bulut

ali@alibulut.com.tr

You may also like...

Leave a Reply

Skip to toolbar