İhracaat Faturaları Nasıl E-Fatura Olarak Düzenlenecek?

Hits: 24

Merhaba;

GİB daha önce yayınladığı bir tebliğde; ihracaat faturalarının da e-fatura olarak düzenlenebileceğini, 1/1/2016 tarihinden itibaren bu şekilde çalışmaya geçileceğini bildirmişti. Yine o tebliğde; bu işlerin nasıl yapılacağını  “Gümrük İşleri Klavuzu” kullanılarak öğrenilebileceğini belirtmişti.

Ancak bu zamana kadar bu klavuz yayımlanmadı. Biz de 3 hafta önceki “Özel Entegratörler Kurulu” toplantısına katılan GİB yetkililerine bu durumu sorduk ve bize verilen yanıta göre :

  • Klavuzun yazımı bitti, yayımlanması an meselesi

Tabi en önemli konu; bu işin nasıl yürütüleceği? Gümrük işlerini yapan şirketler de mecburen E-Faturaya mı geçecek? Gümrüklerde bu faturaların ibrazı nasıl olacak?

İşte tüm bu soruların cevabı :

Türkiye’deki tüm Gümrükler, SANAL E-FATURA KULLANICISI olarak sisteme dahil olacak

Böylece; ihracaat faturamızı direkt Gümrük’e keseceğiz; bizim gümrük işlemlerimizi yapan firma da bu e-fautranın basılı bir örneğini Gümrüğe beyan edecek ve Gümrükler; bu faturalar kendisine kesileceğinden; sistemlerinde bu E-Faturaları görüp onay verecekler !

İşte bu kadar.

Peki bu çözüm pratik hayatta ne gibi zorluklar/kolaylıklar getirir? Bunları belki şu an tahmin edemiyoruz ancak; bence buradaki anahtar konumda, Gümrüklerdeki fatura kontrollerini yapacak kişiler var ve  bu sistemi ne kadar iyi algılayıp uyguladığı ile alakalı olarak sistemin performansı ve başarısı değişecektir.

Umarız, bu yeni süreç firmalara ve Gümrük tarafındaki çalışanlara ek bir yük getirmez, aksine var olan süreçlerin daha da hızlanmasına vesile olur.

Herkese kolaylıklar diliyorum.

Ali Bulut

05.11.2015

You may also like...

Leave a Reply

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
626
Skip to toolbar