İhracaat Faturalarının E-fatura Olarak Düzenlenmesi Hakkında!!!

Hits: 8

Merhaba;
GİB ihracaat faturalarının da E-fatura olarak gönderilmesini öngören “Gümrük İşlemleri Klavuzu” nun taslağını sitesinde yayınladı.

Ancak; buradaki en dikkati çeken detay; bu klavuzun “TASLAK” olarak yayınlanması. Aslında GİB yetkililerinden aldığımız bilgilerde de bu uygulamanın 1 yıl erteleneceği söyleniyordu. Dolayısıyla; canlıya geçiş için 25 günlük bir süre kalmışken yayınlanan bu “Taslak” metin de bu savı doğruluyor.

Yani geçiş erteleneceği için GİB bu klavuzun taslağını ilgili kişilerle paylaşıp; gelen yorumlara ve isteklere göre önümüzdeki günlerde son halini verecek.

Dolayısıyla; kafası karışanlar için son söz : Erteleme duyurusu yakında yapılacak, klavuzda yer alana hususlarla ilgili görüşlerinizi GİB’e iletebilirsiniz.

Herkese kolay gelsin!

Ali Bulut

07.12.2016

You may also like...

Leave a Reply

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
638
Skip to toolbar