İhracaat ve Tax-Free E-faturası erteleniyor mu?

Hits: 135

Merhaba;

Bu yılın flaş projesi haline gelen ve birçok özel entegratörün GİB yetkililerini de alarak düzenledikleri tanıtma ve bilgilendirme toplantılarına rağmen, Aralık ayının üçte biri geçti ancak GİB tarafından hala test ortamı bu özellikleri test etmek için açılmadı.

Bu da tabii ki kafalarda bir sürü soru işareti olmasına yol açıyor. Eğer test ortamı açılmazsa, özel entegratörler, yaptıkları ihracaat ve tax-free e-fatura senaryolarını deneyemeyecek ve bu şekilde canlıya geçilirse birçok aksaklığın çıkmasına neden olunacak.

GİB yetkililerinden henüz bir haber alınamazken; yaygın görüş bu işin erteleneceği ve 1/1/2017 itibari ile ihracaat ve tax-free e-fatura projesinin canlıya geçemiyeceği şeklinde.

GİB; biran önce bu belirsizliğe son vermeli, gerekli açıklamaları yaparak ya test ortamını hemen bugün açmalı ya da erteleme duyurusunu ve takvimi tekrar açıklamalı.

Herkese kolay gelsin

Ali Bulut

ali@alibulut.com.tr

Şişli

You may also like...

Leave a Reply

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
610
Skip to toolbar