VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:433 ve 487)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ – İnceleme

Hits: 1174

Merhaba;

Dün (6.4.2018) sanırım hepimiz bir şok ile karşılaştık : GİB, 2 yıl herhangi bir değişiklik yapmamayı planladığı E-Dönüşüm ürünlerinde, bu yapılanın %20’sine bile razı olacak özel entegratörler var iken; o kadar köklü ve radikal tebliğ taslakları ile geldi ki, hakikaten “Dönüşüm”ün “KRALI” oldu diyebiliriz!

Şöyle bir hatırlayalım ne olduğunu ve hemen tebliğ taslaklarının detaylarında saklı konulara bakalım. Zira zamanımız çok az.

GİB Temmuz ayında zorunlu hale getirmeyi planladığı E-İrslaiye geçişi ile, E-Arşiv ve E-faturadaki bazı düzenlemeleri, ani bir karar ile zorunluluk kısmını çıkararak yoluna devam etti ve başkaca da birşeye dokunmadı.  Bu karar, E-Dönüşüm piyasasında gözle görülür bir moral bozukluğu ile 2018 için yapılan bütçelerin, satış hedeflerinin, büyüme perspektiflerinin de hüsrana uğramasına yol açtı.

Piyasadaki belli başlı oyuncular hariç, neredeyse Özel Entegratörlerin %90’ı 2018’in pek de hayırlı bir yıl olarak geçmeyeceğini düşünmeye ve alternatif gelirler ve/veya gelir arttırıcı başka uygulamalara yönelmişlerdi.

Dolayısıyla, bu yeni tebliğ taslakları, Özel Entegratörlere adeta bir can suyu oldu da diyebiliriz.

Çok uzun tutmadan, kısaca ne gibi değişklikler, yükümlülükler ve yeninilikler getiriyor bu taslaklar? Hadi başlayalım.

433 ==>

10.1. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Uygulamalarına Dahil Olma Zorunluluğu Bulunan Mükelleflerin e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu
14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 20/06/2015 Tarih ve 29392 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen açıklamalara göre, elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler, en geç 1/1/2019 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv uygulamasına geçmek ve bu tarihden itibaren düzenleyecekleri faturaları, Bu Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

Burada, tüm E-Fatura kullanıcıları, E-Arşiv fatura kullanmak zorunda bırakılmaktadırlar!

10.2. Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayanların e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Bu madde ile de, internet üzerinden reklam yayınlayan, ilan yayınlama hizmeti veren, araç/ev satış ve kiralama işleri gibi işlemleri yapanlar da 1.1.2019 tarihi itibari ile E-Arşiv faturaya geçmek zorunda!

10.3. e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Diğer Mükellef Grupları

2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı ( veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, E-fatura ve E-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda.

10.4. Elektronik ortamda düzenlenme zorunluluğu getirilen faturalar :

Bu tebliğ ile, başka bir yenilik daha geliyor. Tek seferde (vergiler dahil) 50.000 TL ve üzeri fatura kesen şirketler/kişiler de  bu faturaları artık E-Arşiv Fatura eya alıcısı E-fatura kullanıcısı ise E-Fatura olarak düzenlemek zorunda. Bu arada, ben faturayı tek seferde 50.000 kesmem, parçalı keserin diyorsanız, idare bunu da düşünmüş, parçalı olarak da olsa aynı günde aynı kişi veya kuruma toplamda 50.000 TL yi geçecek fatura düzenleniyorsa, yine zorunluluk kapsamına giriyorsunuz demektir.

10.5. Başkanlıkça Zorunluluk Getirilecek Diğer Mükellefler
Başkanlık, yapacağı analiz çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olan mükellefleri faaliyet, sektör, ciro ve fatura tutarına bağlık olmaksızın, yazılı bildirim yapmak suretiyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

Yani artık, kapsamlı bir tebliğ hazırlığı yapmaya gerek kalmadan, bakanlığa bile gitmeden, yeni sektör veya diğer kriterlere göre E-fatura ve E-Arşiv zorunluluğu getirme yetkisi Gelir İdaresi Başkanlığı’na veriliyor.

487 ==>

(9) e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: 01/01/2019 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur

487 Nolu tebliğde yapılan bu ekleme ile, TÜM E-FATURA KULLANICILARI 1.1.2019 TARİHİNDE E-İRSALİYEYE GEÇMEK ZORUNDA!

 

Şimdi herkes bu taslaklarda yazılanların resmi tebliğ haline gelmesini bekliyor ve eminim tüm özel entegratörlerde, yazılım, implementasyon ve destek birimleri şimdiden teyakkuza geçmiş durumda.

Burada mükellef firmalara tavsiyelerim şunlar olabilir :

1- Her zaman söylediğim gibi, mutlaka güvenilir, kendini kanıtlamış bir Özel Entegratör ile çalışın

2- Alacağınız ürünün hazır olup olmadığını kontrol edin. Hayal satın almayın. Ürünün yapımına başlanmış olabilir ancak, eğer bitirilemezse ve siz son ana kalırsanız, canlıya geçişiniz tehlikeye girebilir.

3- Mutlaka, ekibiniz veya dışardan tutacağınız danışman(lar) vasıtasıyla, kurumunuzun hangi senaryolara ihtiyacı olduğu ve bu ihtiyaçları karşılayan ürünleri belirleyin. Yani mutlaka bir RFP süreciniz olsun. Bazı Özel Entegratörler, bu kapsamı sizin için analiz edebiliyorlar.

4- Zorunluluk kapsamına giren projelerinize ara vermeden hemen başlayın. yaz döneminde işler o kadar da hızlı gitmeyebilir.

5- GİB forumuna sık sık göz atın, sorularınız varsa buraya sorun veya GİB’in telefonlarını arayarak sorularınızı iletin.

 

2018 yılı hakikaten SICAK bir yıl olacağa benziyor. herkese kolay gelsin!

Her zaman söylediğim gibi, herhangi bir sorunuz olursa, bana telefonumdan veya ali@alibulut.com.tr email adresimden ulaşabilirsiniz.

Sevgiler.

Ali Bulut

Maltepe,Istanbul

2018

You may also like...

Leave a Reply

Skip to toolbar